Drámajáték és alkalmazott drámajáték – EGYNAPOS KÉPZÉS

9500 Ft

Drámajáték és alkalmazott drámajáték
az óvodában és az iskolában

(alapozó vagy ismeret frissítő képzés a drámapedagógia iránt érdeklődők részére)

típusa: egynapos képzés
jellege: bevezető képzés
pontérték: 10 kredit pont

IDŐPONTok: 2021. január 23. (szombat) 9.00-17.00

2021. július 8.  (szombat) 9.00-17.00

2022. június 24.  (péntek) 9.00-17.00 

 

HELYSZÍN: Pontosítás alatt
KÉPZÉSVEZETŐ:  Szatmáriné Márton Tímea (óvodapedagógus, drámapedagógus)

 

Cikkszám: KEPE03 Kategória:

Leírás

Drámajáték és alkalmazott drámajáték
az óvodában és az iskolában

(alapozó vagy ismeret frissítő képzés a drámapedagógia iránt érdeklődők részére)

 

A képzés célja, hogy gyakorlati úton adjon tapasztalatot a résztvevőknek arról, hogy mi drámajáték és mi nem az. A képzésvezető az elméleti és a gyakorlati ismeretanyagon túl személyes tapasztalatszerzés segítségével mutatja be a drámajátékok rendszerét, valamint azok nevelési  és oktatási folyamatban való felhasználási lehetőségeit.
Az egynapos képzés feladata, hogy a résztvevők a saját munkaterületükhöz kapcsolódva használni kezdjék a drámajátékokat eredeti szabályjátékként és alkalmazott dráma formában. A  óvodapedagógusok az egynapos képzés során fedezzék fel a drámajáték lehetőségeit önálló és komplex foglalkozások keretén belül, a tanítók és tanárok lássák meg a drámajátékok és drámamódok létjogosultságát tanóra keretén belül és azon kívül eső tevékenységekben.
A képzés tananyaga és tematikája arra törekszik, hogy a jelenlevők a nap végére értsék az alkalmazott drámajáték fogalomkörét, annak módszertanát, és kreatív szemlélettel gondoljanak egy-egy drámajátékra vagy drámamódra.
Milyen csoportosítási elvek szerint beszélünk ma a drámajátékok kategóriáiról?
– Mi alapján válasszunk drámajátékokat?
– Hogyan működtethető egy drámajáték önmagában egy tevékenység keretén belül?
– Mitől válik alkalmazott drámajátékká, alkalmazott drámává a dramatikus játék?
– Hogyan tehető a játék szabálya alkalmassá a különböző pedagógiai szituációkban?
– Hogyan irányítsuk és vezessük a drámajátékokat ?
– Mit jelent a titkos szerződés a csoporttal?
– Különböző játékformákkal / foglalkoztatási formákban hogyan működik a drámajáték?
– Csak drámapedagógus lehet jó drámajáték vezető? 
Az egynapos képzés felvezető szándéka: az érdeklődés felkeltése a tématerület további rétegei ránt, úgy mint a játékfűzések, a keretjátékok, a dramatikus játékok, a tanítási dráma, a nevelési dráma, a szakértői játék.  Mindehhez lényeges a szemléletváltás és a komfortzóna kibillentése az örömteli élményjáték érdekében, mert a játékvezető személyisége nagyban meghatározza a drámajáték közösségi élményét is.

 

Várunk szeretettel! 

A vásárlást követően kérjük az alábbi jelentkezési lap kitöltését (Igazoló Oklevélhez szükséges):

Diákkedvezmény igénylése esetén kérjük ide töltse fel a hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentum másolatát (pdf vagy jpg):

Feltöltés